2e afstemmingsoverleg werkgroepen

Kort concept verslag van het 2e afstemmingsoverleg van de vier werkgroepen  

Woensdag 21 oktober 2020, Tuinhuis Huize Lydia

Aanwezig: Antoinette (vz. en financiën), Guido via de telefoon (ruimtegebruik), Joris (not. en financiën), Peter (financiën), Lex (beheer), Angela (Combiwel/business controller), Agaath (Bruisend Lydia)

 • Werkgroep Bruisend
 • Verslag bijeenkomst 13 okt 2020 (Website)
 • Mooie voortgang van de Werkgroep Bruis. Agaath meldt dat Hannah wegens privé omstandigheden geen deel meer uitmaakt van hun groep. Hun verslag bevat vragen aan de Werkgroep Financien over het betalen van vrijwilligers. Marijke heeft de toekomstige gemeentelijke regeling aangereikt waarin dit geregeld zou worden. Deze regeling zou vooral van kracht zijn voor beginnende initiatieven.
 • Werkgroep Beheer, onderhoud
 • Website: Graag alle bijdragen voor de website rechtstreeks doorgeven aan Evert van der Wissel van Combiwel
 • De werkgroep ziet beheer in de toekomst het best geborgd door het aanstellen van een betaalde conciërge. Omdat daar voorlopig geen geld voor is wordt aan de Werkgroep Beheer gevraagd of om een alternatief of voldoende dekking te realiseren.
 • Werkgroep Ruimtegebruik
 • Bijeenkomst 16 oktober (geen verslag)
 • Marijke heeft een overzicht gemaakt van de huidige bezetting van de ruimtes
 • Verslag van hun bijeenkomst: Hoe gaat de verdeling van ruimtes nu? Wat hebben we nodig? Onduidelijk blijft of er binnen de gehuurde tijd ook op- en afbouw wordt gerekend. Dat geeft fricties met de volgende groep. Liggen kosten voor tussentijd bij huurder of bij de verhuurder. Verder wilde werkgroep een verduidelijking over de verhouding tussen betalende en ‘om niet’ activiteiten. Vanuit de begroting komt men op een verhouding van 1 : 3½. (niet of weinig betalende groepen kunnen afspraken hebben voor het leveren van vrijwilligerswerk) We willen allemaal dat de Werkgroep Ruimtegebruik meer naar de toekomst kijkt. We zijn het met hen eens dat ‘om niet’ activiteiten beperkt moeten worden.
 • Aan de vragenlijst kan nog wel wat worden gesleuteld, maar die moet wel snel ( = volgende week) de deur uit. Alle resultaten gaan naar Peter. Antoinette biedt aan behulpzaam te zijn bij de uitwerking/scoren van de enquête.   
 • Werkgroep Financiën
 • Verslagen nog niet op website!
 • Peter meldt dat er een concept begroting is gemaakt en dat de werkgroep ook een vragenlijst heeft opgesteld om inzicht te krijgen in de wensen van de huurders en hun bereidheid om meer bij te dragen in geld of anderszins.
 • Volgende week is er contact met Combiwel om te toetsen, af te stemmen en gesignaleerde tekortkomingen te bespreken. Van belang is of Combiwel de door ons voorgestane rolverdeling ook ziet zitten. Als ons plan aan de kaders voldoet hebben we tot 1 april 2021 de tijd om het te realiseren. 

Het 3e afstemmingsoverleg komt woensdag 4 november 17:00 uur weer bij elkaar, in Lydia.

Financien