Werkgroep Bruisend Lydia, dinsdag 13 oktober

Concept verslag

Aanwezig: Pip Kelting (voorzitter), Hannah Albrecht, Len Castelein, Agaath Kruyswijk (verslag), Thea Geurtsen, Mathilda Rellum, Irene Krak, Cintha van Heeswijk (Art Zuid), Marijke Gerritsma (Combiwel), Loes Klaassen (Combiwel, stagiair)

Na een voorstelronde is gesproken over nieuwe activiteiten aanvullend op de bestaande en over de organisatie.

Nieuwe activiteiten

 • Nieuwe activiteiten in het weekend
 • Zondagochtend: Verhuur aan de nieuwe kerken (zie AT5)
 • Zondag- zaterdag 17:00 – 24:00 uur: Troefcall (Surinaams klaverjas/hartenjagen/Mathilda Rellum en Irene Krak) desgewenst in combinatie met
 • Zondag- zaterdagmiddag en avond: spelletjes, omlijst door live music en hapjes (Len Castelein)
 • Andere nieuwe activiteiten
 • Kinderdisco
 • Huiswerkbegeleiding (basis- en voortgezet onderwijs/Pip Kelting)
 • Gezellige ouder-kind-activiteiten zoals indertijd de  Babybouncing
 • Trouwlocatie, voor de plechtigheid (kan desgewenst nader worden uitgewerkt/ Len Castelein, Cintha van Heeswijk)
 • Repetitieruimte voor Theaterschool (Pip Kelting)
 • Ruilbeurs
 • Ontmoetingsplek expats
 • Nieuwe vaste huurder tijdens kantoortijden
 • Art Zuid in kantoor van Combiwel, waarvoor dan een geschikte andere oplossing gevonden moet worden
 • Nieuwe activiteiten in de schoolvakanties
 • Art Zuid zoekt een crea-ruimte voor culturele activiteiten voor kinderen tijdens de schoolvakanties. Dat kan in Lydia kunnen en er ligt een mooie bruisbestuiving voor de hand met de reeds aanwezige docenten voor portretschilderen, theater, schilderen, ballet, dans etc.
 • Opmerkingen in het algemeen
 • Het uitgangspunt voor nieuwe activiteiten is voortaan “in principe ja”
 • Geef beginnende, prille, nog zoekende initiatieven een kans in Lydia
 • Zoek een evenwichtige mix van goed betalende en meer inclusieve en innovatieve activiteiten
 • Vaste afspraken vergen minder organisatie maar incidentele feesten op beperkte schaal – binnen de kring van vaste gasten van Lydia – zijn mogelijk

Organisatie

 • Vrijwilligers
 • Liefst drie vrijwilligers verantwoordelijk maken voor het beheer per dag
 • Financiële tegemoetkoming voor vrijwilligers bevordert de binding
 • Zorgvuldig uitwerken wat hun taken en bevoegdheden zijn
 • Coördinator
 • Er is een betaalde professionele kracht gewenst naast de locatiemanager en de buurtwerker. Deze kracht inspireert de vrijwilligers stuurt hen aan, zie voor gewenste eigenschappen verder onze rapportage 25/9
 • Beheer website
 • www.huizelydia.nl: Desgevraagd wil Hannah Albrecht vooralsnog deze site beheren (uiteraard na de nodige instructie)

Vragen aan werkgroep Financiën

Er hangt een prijskaartje aan drie vrijwilligers per dag en een betaalde professionele extra kracht. We begrijpen dat dit moeilijk is, juist nu er bezuinigd moet worden. Wil de werkgroep Financiën nagaan wat er mogelijk is en daarbij:

1.         Nagaan of er een beroep kan worden gedaan op gemeentelijke subsidieregels voor vrijwilligerswerk mede in verband met Corona

2.         Nagaan of de extra inkomsten die worden opgebracht met de voorgestelde verhuur wellicht opwegen tegen de kosten

3.         Nagaan of er wellicht gepensioneerde professionals bekend zijn, die zich voor een iets lager tarief willen inzetten.

Volgende afspraak: dinsdag 27 oktober om 16:00 uur in Lydia

Bruist (2)