Het nieuwe Lydia

Buurthuis Lydia is een buurtinitiatief van gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen. Sinds 1 juni 2022 is de Stichting Buurthuis Lydia verantwoordelijk voor beheer en exploitatie.

Ons doel is om deze historische plek in Amsterdam-Zuid te behouden als een ontmoetingsplaats voor buurtgenoten en andere belangstellenden, met een breed aanbod aan laagdrempelige sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten, en om zo een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de samenleving.

Buurthuis Lydia functioneert ook als een Huis van de Wijk, waar door welzijnsorganisatie Combiwel Buurtwerk in samenwerking met de Stichting initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van sociaal welzijn.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Buurthuis Lydia bestaat uit

  • Florrie de Pater (voorzitter),
  • Agaath Kruijswijk (secretaris),
  • Peter van der Vlis (penningmeester).

Voor de dagelijkse gang van zaken is er het Programmateam, dat verantwoordelijk is voor programmering, het Communicatieteam, voor alles rond communicatie, het Barteam, dat zorgt voor het runnen van de bar, en het Onderhoudsteam. De algemene dagelijkse leiding is in handen van de bedrijfsleider.

Het buurthuis draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Zij helpen als gastvrouw of gastheer, achter de bar, bij kleine onderhoudswerkzaamheden of bij de algehele organisatie.

Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen die hun steentje willen bijdragen. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op.