Werkgroep Bruisend Lydia, dinsdag 27 oktober 2020

Concept verslag werkgroep Bruisend Lydia, dinsdag 27 oktober 2020, Lydia

Aanwezig: Pip Kelting (voorzitter), Hannah Albrecht, Len Castelein, Agaath Kruyswijk (verslag), Thea Geurtsen, Marijke Gerritsma (Combiwel), Victor Helmich

Afwezig met bericht: Mathilda Rellum, Irene Krak, Cintha van Heeswijk (Art Zuid), Rosella (Combiwel)

Stand van zaken

 • Verslag van 21/10 goedgekeurd
 • Aansporing om de site www.huizelydia.nl goed te gebruiken om elkaar te informeren vanuit de verschillende werkgroepen
 • Werkgroep Ruimte praat met Art Zuid en VCA over verhuur
 • Joris gaat van werkgroep Financiën naar werkgroep Beheer
 • Agaath vervangt Hannah als mede-aanspreekpunt (met Pip)
 • Marijke heeft een mooi overzicht opgesteld van alle gebruikers van alle zalen, naar de situatie in oktober 2019
 • Marijke verwacht dat gebruikers die in november/december 2019 zijn vertrokken, terugkeren als de doorstart van Lydia lukt
 • Samenwerken met stadsdeel (Rachel de Haan) is gewenst om te voorkomen dat we dingen over het hoofd zien
 • Werkgroep Bruisend heeft De Theaterschool Amsterdam gemaild met de vraag of zij ruimtes willen huren in Lydia
 • Joris, Thea en Rombout Buquet buigen zich over het opstellen van een vrijwilligersbeleid, de structuur en de bemensing
 • Marijke heeft contact gehad met de Academie Artemis (Peter Graatsma) over inrichting/restyling van de ruimtes in Lydia; zij houdt contact
 • Laten we de mailinglist van Guido benutten om belangstellenden betrokken te houden en op de site te wijzen (Thea mailt Guido)
 • Hoewel de werkgroep Bruisend graag nu al aan de gang gaat met het concretiseren van haar ideeën inzake nieuwe activiteiten, wordt daarmee toch gewacht totdat er meer zicht is op een kansrijke doorstart.

Vragen aan werkgroep Financiën (Agaath mailt Peter)

 • Willen jullie alsnog ingaan op de vragen van Bruisend d.d. 21/10?
 • Heeft Peter voor het plan voldoende materiaal aan
 • De visie van Bruisend (zie www.huizelydia.nl)
 • De nieuwe activiteiten aangedragen door Bruisend (zie www.huizelydia.nl)
 • Het overzicht van Marijke met de huurders per oktober 2019
 • De antwoorden van de (huidige) huurders op de vragenlijst van Financiën

Nieuwe ideeën (Agaath mailt Peter)

 • Aparte paragraaf in het plan over noodzaak communicatie
 • Om Lydia bruisend en levendig te houden is aparte en actieve zorg en aandacht nodig voor communicatie, zowel intern tussen de verschillende gebruikers als extern met andere instanties als buurtkamers, OBA, Leger des Heils, Vrienden van Lydia, musea, scholen e.d. Als Huize Lydia verder wil met ondersteuning van Combiwel (en dit onderdeel wordt van het plan) kan Combiwel bijvoorbeeld (half)jaarlijks een vergadering/feestje beleggen voor alle huurders waarin men elkaar vertelt over zijn activiteiten, plannen en zorgen. Na de doorstart moeten we blijven zorgen voor kruisbestuiving. Via buzzen kunnen we zo nieuw bloed blijven binnen krijgen en groter groeien.
 • Feestje op Valentijnsdag zondag 14 februari 2020
 • Als de doorstart lukt en we hebben Corona eronder, lijkt het ons goed plan om dit met een feestje te vieren: 14/2.
 • Laten we in ons plan ruimte opnemen voor een groeimodel. Dat kan nodig worden als bepaalde huurders onverhoopt uitvallen.
 • Aanvullende financiële ondersteuning via:
 • hogere weekendprijzen in de bar
 • fooienpot
 • beroep op Vrienden van Lydia
 • verkoop van strippenkaarten/abonnementen voor bepaalde lessen.

Volgende afspraak: dinsdag 10 november om 16:00 uur in Lydia

DCIM100GOPROGOPR7190.JPG