Belangrijke voorlichtingssessies

  • Op woensdag 17 januari 2024 kunt u bij het Buurtteam van 16 tot 17 uur specifiek advies inwinnen op sociaal-juridisch gebied en hulp bij financiële of juridische zaken, zoals het opstellen van brieven of bezwaarschriften. Sociaal raadslid Jan Haakman biedt deze hulp gratis aan.
  • Op woensdag 31 januari 2024 komt Markant, centrum voor mantelzorgondersteuning in Amsterdam, van 16 tot 17 uur een gratis voorlichting geven tijdens het praatcafé. Dan wordt ingegaan op wat mantelzorg en respijtzorg nou eigenlijk zijn. Er wordt uitgelegd wat het verschil is tussen mantelzorg en vrijwilligerszorg. En op welke wijze Markant ondersteuning kan bieden. Bij een concrete hulpvraag wordt u geïnformeerd over de organisaties waar u terecht kunt. U kunt gewoon binnenlopen.
  • Op woensdag 28 februari 2024 geeft Flying Squad van 16 tot 17 uur een voorlichting over regelingen vanuit de gemeente voor Amsterdammers met een laag inkomen.  

Deze bijeenkomsten zijn gratis. Iedereen is welkom en we staan klaar om u te ondersteunen. U staat er niet alleen voor. Kom gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig.

vraagteken met poppetje