Adverteren in de Wijkkrant

Annonces en advertenties in de Huis van de Wijkkrant Lydia

Verspreidingsgebied: Museumkwartier, Willemsparkbuurt en Apollobuurt (zie kaart hiernaast)
Oplage: 15.000
Verschijning: 5x per jaar (feb, apr, jun, aug, nov/dec)
Format: 27×19 (magazine)

Wilt U een advertentie of annonce plaatsen? Mail naar:

advertentie@huizelydia.nl

Advertentievoorwaarden

Advertentie-tarieven

 • Annonce: 1 t/m 5 regels per kolom (circa 35 lettertekens per regel) incl. kop € 17,-
 • Meerprijs per extra regel € 5,-
 • Advertenties: per cm per kolom (5,5 cm) € 14,-

Aanleveren

 • Annonces graag als .txt of .doc bestand aanleveren, bijv. als attachment/bijlage bij een e-mail met daarin uw (post)adresgegevens.
 • Advertenties als .jpg of .pdf bestand aanleveren (300 dpi) (via email met daarin uw (post)adresgegevens).
 • Eenvoudige advertenties kunnen wij voor u opmaken (neem contact op voor prijsopgave).

Speciale tarieven

Advertorial

 • 1 pagina (17 x 24 cm)
  – commercieel: € 850,-
  – niet-commercieel: € 550,-
 • NB. Ga bij een pagina (lettertype Minion, punt 10) uit van:
  – beeld (9×8 cm), kop en subkop: max 600 woorden
  – geen beeld, wel kop en subkop: max. 750 woorden
 • ½ pagina (17 x 12 cm): resp. € 400,- en € 300,-
  etc.