Nederlandse les

 

Welcome to the Dutch language classes at 'Huis van de Wijk Lydia'!

 

Community Centre 'Huis van de Wijk’ Lydia, Amsterdam South, has a long standing tradition (since 1980!) in providing Dutch language classes to those from abroad.
Our students come from all over the world, and new students are always welcome.
Housed in a monumental building, our Huis offers first rate language courses in a pleasant atmosphere. The classes are generally lively and most likely fun.
Two of our classes are for absolute beginners in Dutch language skills, advanced learners please join the Dutch Conversation class. You are welcome to try out a free lesson any time. See you in class soon!

 

Course content

In the course ‘Dutch language (beginners)’ we will cover the basics of the Dutch language, such as vocabulary, conjugating verbs and the declension of nouns (personal pronoun, adjective, substantive). The emphasis is on oral language use. So that in the end students are able to have a correct simple conversation in Dutch (NT-2, level 1-2).

Students in ‘Dutch conversation’ speak and understand Dutch rather well. Usually, the lessons start with oral exchanging experiences about last week, vacation etc. The rest of the time is for training grammar, verbs, pronunciation and for reading articles from a book or newspaper. General objective is that students become more sure and express themselves in Dutch even more correctly, better than before.

Course leaders: Dédé Brouwer (Dutch conversation) and Mitchy Leimena (beginners)

Dédé Brouwer will be leading the class for advanced learners. She studied Dutch and sociolinguistics and obtained her PhD on gender variation in Dutch. Teacher at university and secondary school. She has now has provided classes for non-Dutch speakers in Lydia for more than ten years.

Mitchy Leimena will mainly take care of the beginners class. She worked for the former Algemeen Pedagogisch Studiecentrum in Buitenveldert. At this Centre teaching material was made for students aged 11-15 year. She now has been given lessons to non-Dutch speakers in Lydia for seven years.

 

When:

Dutch language (beginners):

  • Monday 9.45 - 11.45 (Mitchy Leimena)
  • Wednesday 19.00 - 21.00  (Mitchy Leimena)

 

Dutch conversation:

  • Monday 9.45 - 11.45 (Dédé Brouwer)

 

Fee: 45 euro (1 trimester, 12 lessons)

Contact: Dédé Brouwer

Emaild_brouwer@xs4all.nl

 

 Dédé Brouwer (left) with two students

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Welkom bij de cursussen Nederlandse taal in Huis van de Wijk Lydia!

Buurthuis ‘Huis van de Wijk’ Lydia in Amsterdam Oud-Zuid heeft een lange traditie (sinds 1980!) in het geven van Nederlandse les aan mensen van buitenlandse komaf. Onze leerlingen komen van over de hele wereld. Nieuwe leerlingen zijn altijd welkom.
Het buurthuis, gesitueerd in een monumentaal pand, biedt in een levendige en ongedwongen atmosfeer goede Nederlandse lessen voor zowel beginners als gevorderden. Men is altijd welkom voor een gratis proefles.
Tot ziens in de klas!

 

Cursusinhoud

De cursus ‘Nederlandse les (beginners)’ behandelt de basisbeginselen van de Nederlandse taal, zoals woordenschat, vervoegingen van werkwoorden en verbuigingen van naamwoorden (persoonlijk voornaamwoord, bijvoeglijk- en zelfstandig naamwoord). De nadruk ligt op mondeling taalgebruik. Zodat cursisten na afloop correct een eenvoudig gesprek in het Nederlands kunnen voeren (NT-2 niveau 1-2).

De cursus ‘Nederlandse conversatie’ is bedoeld voor hen die al redelijk Nederlands kunnen spreken en begrijpen. Gewoonlijk begint de les met mondeling ervaringen uitwisselen over de afgelopen week, vakantie etc. Dan volgen oefeningen over grammatica, werkwoorden, uitspraak of het samen lezen van een tekst uit boek of krant. Doel is dat cursisten zich na afloop nog zekerder voelen en zich nog beter kunnen uitdrukken in het Nederlands.

Docenten: Dédé Brouwer en Mitchy Leimena

Dédé Brouwer geeft de lessen voor gevorderden. Ze heeft Nederlands en sociolinguïstiek gestudeerd en is gepromoveerd op gendervariatie in het Nederlands. Ze gaf les aan universiteit en middelbare school. Ze geeft nu ruim tien jaar Nederlands aan anderstaligen in Lydia.

Mitchy Leimena zal vooral de lessen voor beginners geven. Ze heeft gewerkt bij het voormalig Algemeen Pedagogisch Studiecentrum in Buitenveldert, waar o.a. lesmateriaal werd gemaakt voor leerlingen tussen 11-15 jaar. Ze geeft nu zo’n zeven Nederlandse les aan anderstaligen in Lydia.

 

Wanneer:

Nederlandse les (beginners):

  • Maandag 9.45 - 11.45 (Mitchy Leimena)
  • Woensdag 19.00 - 21.00 (Mitchy Leimena)

Nederlands conversatie:

  • Maandag 9.45 - 11.45 (Dédé Brouwer)

 

Kosten: 45 euro ( 1 trimester, 12 lessen)

Info: Dédé Brouwer

E-mail: d_brouwer@xs4all.nl

 

 

Dédé Brouwer
Dédé Brouwer
Mitchy Leimena
Mitchy Leimena