Bridgeclub Lybri

 

Lybri is voortgekomen uit een bridge club van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen (NVvH), zo’n twintig jaar geleden. De NVvH is enkele jaren geleden opgeheven, dus er kunnen nu ook heren lid worden van Lybri.

‘Lybri’ is de afkorting van Lydia en bridge, vertellen Dini de Braal en Edith Caspari. “De termen bij bridge zijn een beetje ‘deftiger’ dan bij klaverjassen. Je hebt bijvoorbeeld bij bridge een partner. Bij klaverjassen heet dat een maat.” Bridge is een internationale sport met nog veel meer Engelse termen. Je moet er bij nadenken, tellen en strategisch denken en dat allemaal tegelijk, net als bij dammen en schaken, aldus Dini en Edith.
Dini is wedstrijdleider, wat inhoudt dat zij er voor zorgt dat iedereen op zijn plekje zit als de eerste ronde begint. Ze houdt ook de tijd in de gaten (zes maal een halfuur) en doet de puntentelling. De uitslag wordt altijd een week later gemeld, aan het begin van de middag. Er is wel niveauverschil, maar iedereen vangt elkaar goed op.

Een échte club

De club heeft 24 leden. Dat aantal blijft vrij stabiel. Edith vertelt dat de club ook een belangrijke sociale functie heeft . “Je bridget niet alleen, maar leeft ook mee met elkaar en af en toe gaat de groep met elkaar uiteten.” Afhaken doet men meestal alleen vanwege de hoge leeftijd of door verhuizen.
De meeste deelnemers zijn wat ouder. Er zijn zelfs 90-plussers bij. Van elk lid wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Het moet geen ‘dure’ club worden, vindt iedereen. De sfeer hier is nu zo hartelijk en open, we hopen dat de huidige prettige gang van zaken blijft voortbestaan. Er is veel vrijwillige inzet voor alle clubs nu, maar of dat zo blijft met alle veranderingen is maar zeer de vraag.

Foto: Dini de Braal

 

Wanneer: donderdag
Tijd: 12.30 - 16.30
Info: Dini de Braal
E-mail: arendinadebraal@gmail.com
Tel.: 020 770 3659

 

Lybri-Dini de Braal
bridgehand_small_-300x223
Dini de Braal