Bridgeclub Lybri

Lybri is voortgekomen uit een bridgeclub van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen (NVvH), welke vereniging jaren geleden is opgeheven. Sindsdien kunnen er dus ook heren lid worden van Lybri.

Dini de Braal heeft daarna de bridgeclub zesentwintig jaar lang geleid, tot aan haar overlijden. Ze heeft zelfs een lintje ontvangen van burgemeester Van der Laan vanwege haar enorme inzet voor de club.

‘Lybri’ is de afkorting van Lydia en bridge. De termen bij bridge zijn iets ‘deftiger’ dan bij klaverjassen. Je hebt bijvoorbeeld bij bridge een partner; bij klaverjassen heet dat een maat.” Bridge is een internationale sport met nog veel meer Engelse termen. Je moet er bij nadenken, rekenen en strategisch denken en dat allemaal tegelijk, net als bij dammen en schaken. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat iedereen op zijn plaats zit als de eerste ronde begint. Ze houdt ook de tijd in de gaten (zes maal een halfuur) en doet de puntentelling. De uitslag wordt altijd binnen een week bekend gemaakt via e-mail. Er is wel niveauverschil, maar iedereen vangt elkaar goed op.

Een èchte club

Bridgeclub Lybri heeft op dit moment 21 leden en twee invallers. Dat aantal blijft vrij stabiel. De club heeft ook een belangrijke sociale functie: men bridget niet alleen, maar men heeft zo nu en dan een borrel met hapjes in de gezellige bovenzaal van Buurthuis Lydia.

Afhaken doet men meestal alleen vanwege de hoge leeftijd of door te verhuizen. De meeste deelnemers zijn wat ouder. Van elk lid wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Het moet geen ‘dure’ club worden, vindt iedereen. De sfeer hier is hartelijk en open en we hopen dat de huidige prettige gang van zaken nog jarenlang zal blijven voortbestaan.

 

Wanneer: donderdag

Tijd: 12.30 uur - 16.30 uur

Info: Joke de Waal

Tel.: 06 4278 2014

E-mail: jokedewaalbodt@gmail.com

 

Joke de Waal
Joke de Waal
bridgehand_small_-300x223
Dini de Braal