Italiaans groep C

Leer Italiaans in Buurthuis Lydia!

 

Italiaans voor Vergevorderden 2

De cursisten van de groep Vergevorderd 2 lezen iedere week een hoofdstuk van een roman en tijdens de les wordt in het Italiaans gepraat over hetgeen thuis is gelezen. Soms wordt de actualiteit het onderwerp van de conversatie.

Cursisten worden geacht om, met de nodige parate kennis van idioom en grammatica, snel zinnen te kunnen formuleren en om begrippen duidelijk te kunnen maken. Er wordt veel tijd besteed aan terminologie en vertaaltechnieken en ook wordt de nodige tijd besteed aan het vergroten van de kennis van land en volk om cultuurverschillen te leren overbruggen.

Naast de romans die worden gelezen, dienen de cursisten meerdere grammaticaboeken als naslagwerk te gebruiken. Er zijn geen tentamens of toetsen, wat een ontspannen en plezierig sfeer creëert. Van cursisten wordt uiteraard wel verwacht dat zij wekelijks hun huiswerk maken.

U stroomt in de groep Vergevorderd 2 door een proefles te volgen. Na afloop van de les overlegt u met de docent of het niveau van uw Italiaans en het niveau van de rest van de groep even hoog liggen. Een proefles kan op elk moment van het jaar worden afgenomen.

De Italiaanse docent, Vittorio Cantalamessa, is van beroep tolk en vertaler. Daarnaast geeft hij les in verschillende scholen en instituten waaronder ITV Hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht en de Vereniging Dante Alighieri in Amersfoort.

Wanneer: Maandag
Hoe laat: 19.00 - 20.15
Contact: Vittorio Cantalamessa
Email: vfmcant@xs4all.nl

 

Kosten:

362.50 € bij een groep van zes cursisten

435.00 € bij een groep van vijf cursisten

543.75 € bij een groep van vier cursisten

725.00 € bij een groep van drie cursisten

 

Betaling:

De betaling is verspreid over twee termijnen: te voldoen respectievelijk in september en in januari. Elke termijn is voor de helft van het cursusgeld:

Cursusgeld € 362,50 = twee termijnen van € 181,25 elk,

Cursusgeld € 435,00 = twee termijnen van € 217,50 elk,

Cursusgeld € 543,75 = twee termijnen van € 271,90 elk,

Cursusgeld € 725,00 = twee termijnen van € 362,50 elk.

Cursisten die voor januari 2022 zijn gestopt, blijven betalingsplichtig ook voor de tweede termijn.

Betaling geschiedt door het overmaken van het cursusgeld naar:
V. F. M. Cantalamessa
IBAN: NL44INGB0007595104
Bij de overschrijving dient de volgende mededeling te worden gebruikt: “Italiaans Lydia - Naam Student - studieperiode”. Bijvoorbeeld: “Italiaans Lydia - Jan Visser - sept-dec 2021” of “Italiaans Lydia - Jan Visser - jan-mei 2022”

 

 

Vittorio