Italiaans groep B

Leer Italiaans in Buurthuis Lydia!

Italiaans voor Vergevorderden

 

De cursisten van de groep Vergevorderden lezen iedere week een hoofdstuk van een roman. Tijdens de les wordt in het Italiaans gepraat over hetgeen thuis is gelezen. Soms wordt de actualiteit het onderwerp van de conversatie. Gemiddeld een keer in de vier lessen wordt een hele les aan een complexer, grammaticaal onderwerp besteed.

Er wordt veel aandacht besteed aan idioom en vocabulaire en aan het leren converseren: de cursisten worden gestimuleerd om over hun onzekerheid heen te komen en om over complexere zaken te durven praten. Op deze manier wordt geoefend om uiteindelijk, met de nodige parate kennis van idioom en grammatica, snel zinnen te kunnen formuleren en om begrippen duidelijk te kunnen maken. Ook wordt er aandacht besteed aan de kennis van land en volk om zo cultuurverschillen te leren overbruggen.

Naast de romans die worden gelezen, dienen de cursisten een of liefst meerdere grammaticaboeken als naslagwerk te gebruiken. Er zijn geen tentamens of toetsen, wat een ontspannen en plezierig sfeer creëert. Van cursisten wordt uiteraard wel verwacht dat zij wekelijks hun huiswerk maken.

U stroomt in de groep Vergevorderden alleen door een proefles te volgen. Na afloop van de les overlegt u met de docent of het niveau van uw Italiaans en het niveau van de rest van de groep ongeveer even hoog liggen. Een proefles kan op elk moment van het jaar worden afgenomen.

De Italiaanse docent, Vittorio Cantalamessa, is van beroep tolk en vertaler. Daarnaast geeft hij les in verschillende scholen en instituten waaronder ITV Hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht en de Vereniging Dante Alighieri in Amersfoort.

Wanneer: Maandag
Hoe laat: 17.30 - 18.45
Contact: Vittorio Cantalamessa
Email: vfmcant@xs4all.nl

 

Kosten:

362.50 € bij een groep van zes cursisten

435.00 € bij een groep van vijf cursisten

543.75 € bij een groep van vier cursisten

725.00 € bij een groep van drie cursisten

 

Betaling:

De betaling is verspreid over twee termijnen: te voldoen respectievelijk in september en in januari. Elke termijn is voor de helft van het cursusgeld:

Cursusgeld € 362,50 = twee termijnen van € 181,25 elk,

Cursusgeld € 435,00 = twee termijnen van € 217,50 elk,

Cursusgeld € 543,75 = twee termijnen van € 271,90 elk,

Cursusgeld € 725,00 = twee termijnen van € 362,50 elk.

Cursisten die voor januari 2022 zijn gestopt, blijven betalingsplichtig ook voor de tweede termijn.

Betaling geschiedt door het overmaken van het cursusgeld naar:
V. F. M. Cantalamessa
IBAN: NL44INGB0007595104
Bij de overschrijving dient de volgende mededeling te worden gebruikt: “Italiaans Lydia - Naam Student - studieperiode”. Bijvoorbeeld: “Italiaans Lydia - Jan Visser - sept-dec 2021” of “Italiaans Lydia - Jan Visser - jan-mei 2022”

 

 

Vittorio