Italiaans groep A

Leer Italiaans in Buurthuis Lydia!

 

Italiaans voor licht gevorderden

 

De groep Licht gevorderden is  bedoeld voor cursisten die al enigszins bekend zijn met de basis van de Italiaanse grammatica, makkelijke teksten kunnen lezen en eenvoudige zinnen kunnen formuleren.

In deze cursus bereiden de cursisten hun kennis verder uit. Zo leren zij de complexere aspecten van de Italiaanse grammatica waarmee zij beter in staat zijn te converseren. In de loop van het jaar wordt steeds meer tijd aan conversatie besteed zodat de cursisten leren om zaken, situaties en gebeurtenissen in het Italiaans te beschrijven en om over niet al te complexe begrippen te praten en te discussiëren.

U kunt voor deze cursus een gratis proefles volgen. Na afloop van de les overlegt u met de docent of het niveau van uw Italiaans en het niveau van de rest van de groep ongeveer even hoog liggen. Een proefles kan op elk moment van het jaar worden afgenomen.

De twee cursusboeken zorgen voor heldere uitleg van de grammatica en voor oefeningen die zowel de woordenschat als het idioom uitbreiden. Er zijn geen tentamens of toetsen, wat een ontspannen en plezierige sfeer creëert, maar van cursisten wordt uiteraard wel verwacht dat zij wekelijks hun huiswerk maken.

De Italiaanse docent, Vittorio Cantalamessa, is van beroep tolk en vertaler. Daarnaast geeft hij les in verschillende scholen en instituten waaronder ITV Hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht en de Vereniging Dante Alighieri in Amersfoort.

Wanneer: Maandag
Tijd: 16.00 - 17.15 uur
Info: Vittorio Cantalamessa
Email: vfmcant@xs4all.nl

 

Kosten:

362.50 € bij een groep van zes cursisten

435.00 € bij een groep van vijf cursisten

543.75 € bij een groep van vier cursisten

725.00 € bij een groep van drie cursisten

 

Betaling:

De betaling is verspreid over twee termijnen: te voldoen respectievelijk in september en in januari. Elke termijn is voor de helft van het cursusgeld:

Cursusgeld € 362,50 = twee termijnen van € 181,25 elk,

Cursusgeld € 435,00 = twee termijnen van € 217,50 elk,

Cursusgeld € 543,75 = twee termijnen van € 271,90 elk,

Cursusgeld € 725,00 = twee termijnen van € 362,50 elk.

Cursisten die voor januari 2022 zijn gestopt, blijven betalingsplichtig ook voor de tweede termijn.

Betaling geschiedt door het overmaken van het cursusgeld naar:
V. F. M. Cantalamessa
IBAN: NL44INGB0007595104
Bij de overschrijving dient de volgende mededeling te worden gebruikt: “Italiaans Lydia - Naam Student - studieperiode”. Bijvoorbeeld: “Italiaans Lydia - Jan Visser - sept-dec 2021” of “Italiaans Lydia - Jan Visser - jan-mei 2022”

 

Vittorio