Kort verslag afstemmingsoverleg vier werkgroepen Nieuwe Route

CONCEPT

Woensdag 7 oktober 2020, Huize Lydia

Aanwezig: Antoinette Kat (financiën), Els Schnijder (ruimtes), Joris Marsman (financiën), Peter van der Vlis (fin), Lex Hagenaars (beheer), Jowan Rijzinga (Combiwel/beheer), Angela van der Pijl (Combiwel/business controller), Agaath Kruyswijk (Bruisend Lydia, vervanger van Pip Kelting en Hannah Albrecht (verslag))

Terugblik startbijeenkomst 25/11 in de RAI

Men vond het een zinvolle bijeenkomst, goed voorbereid maar wel jammer dat de begeleiding van Anke en Femke – afgezien van de 2 on-line overleggen in de week van 20/10 en 15/11 – niet doorgaat tot en met het plan (aanbieding 25/11). Nu dat eenmaal zo is, pakken we het zelf op. Werkgroep Financiën heeft dit per brief gemeld aan Flora Breemer.

Beheer, onderhoud

Website

Zoals 25/9 afgesproken hebben Jowan c.s. een website ingericht waarop iedereen de ontwikkeling van het plan kan volgen: www.huizelydia.nl. We hebben/krijgen vrijwilligers nodig om de site up-to-date te houden. Zie brief van Evert van der Wissel (bijlage).

Comités: Voorstel van werkgroep Financiën

Het beheer blijft bij Combiwel, maar er komen twee comités ter ondersteuning, samengesteld uit vertegenwoordigers van gebruikers. Het ene commité komt (twee) wekelijks bij elkaar en ziet erop toe dat de dagelijkse gang van zaken (sleutelbeheer, opening, orde/netheid) naar wens verloopt. Het andere comité komt minder vaak bijeen en zorgt ervoor dat er tijdig aan de bel wordt getrokken als het beheer in de benen zakt.

Onderhoud en schoonmaak

Dit blijft als verantwoordelijkheid bij Combiwel, maar mede door uitbreiding van geschikte en betalende medehuurders, worden de tekorten aangevuld.

Benutten ruimtes

Marijke Gerritsma maakt een overzicht van de huidige bezetting van de ruimtes (7/24/365).

Voorstel: Els c.s. gaat een verkennend gesprek voeren met Art Zuid en de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. BSO lijkt in eerste instantie een minder kansrijke kandidaat om medehuurder te worden (te grote inbreuk). In het gesprek zal worden gevraagd of – en hoe – de kantoren de vorm van flex-kantoren kunnen krijgen (lockers) zodat de ruimtes buiten kantoortijden door anderen gebruikt kunnen worden/blijven.

Mijnheer Van Loon van de gemeente heeft ons getipt inzake Art Zuid, VCA en BSO. Dat is fijn. Annelies Gerritsen van het stadsdeel wil ons in die richting verder helpen zoeken. Dat aanbod nemen we graag aan. Actie van?

Adverteren om nieuwe huurders te vinden voor openstaande ruimtes (Het Parool, Wijkkrant?). Goede tekst opstellen daarvoor. Actie van ?

Vervolg

Peter van der Vlis is bereid penvoerder te zijn van het plan.

De aanwezige vertegenwoordigers vragen hun werkgroepen z.s.m. een of twee A4 aan te leveren als ruwe input daarvoor, alsmede een paar sheets voor een power-point-presentatie.

Dit afstemmingsoverleg komt 21/10 om 17:00 uur weer bi elkaar, in Lydia.

BIJLAGE

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 15:33

Onderwerp: huizelydia.nl – voortgang en contactpersoon

Goedendag coördinatoren van de Lydia werkgroepen,

In navolging van de mail van Jowan het volgende. Ik heb nu de concept website wat gevuld in de rubrieken die gelijk zijn aan de werkgroepen.

Daar heb ik van elke werkgroep de informatie ingezet die ik gekregen heb.

De website is juist ook bedoeld om anderen te informeren: buurt, buurtbewoners, geïnteresseerden en betrokkenen.

En de website is zo gemaakt, dat deze na de fase van overleg en planvorming kan worden voortgezet als – eventueel – de nieuwe site voor Lydia als collectief.

Er is door de bouwer een eenvoudige functie ingebouwd waarmee de werkgroepen berichten kunnen toevoegen over de voortgang of anderszins.

Indien er vanuit jullie positieve feedback komt op het concept, dan zal ik voor het kunnen plaatsen van berichten een instructie maken.

Er is geen wachtwoord meer van kracht, de site zal nog niet gevonden worden door zoekmachines tot deze volledig online gaat. Pas als we de naam gaan delen zal de site door anderen gevonden gaan worden. www.huizelydia.nl

Het is fijn als er uit jullie midden een contactpersoon komt die met mij samen kan afstemmen hoe we dit verder vorm kunnen geven.

Succes en hartelijke groet,

Evert van der Wissel, Communicatieadviseur

Tot ziens bij Buurtwerk!

__________________________________________

Van: Jowan Rijzinga

Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 17:45

Onderwerp: opzet website Lydia

Beste contactpersonen van de werkgroepen,

Combiwel heeft een opzet gemaakt voor een website waarop de werkgroepen elkaar en alle betrokken op de hoogte kunnen houden van de voortgang van het komen tot een plan.

De website is in de basis gereed en kan definitief worden ingericht tenzij wij nog grote veranderingen willen. Tot de site is ingericht is deze alleen toegankelijk met een wachtwoord.

Kan in het overleg morgen meegenomen worden:

Zijn de subpaginas (“kopjes”) naar wens?

Wie gaat/gaan de website verder van inhoud voorzien/beheren?

Voor de laatste vraag zijn er 3 mogelijkheden:

Eén persoon ontvangt alle inhoud en update die regelmatig

Elke werkgroep plaatst diens eigen info via WordPress

Elke werkgroep plaatst diens eigen info via het plaatsen van een artikel op de site (mogelijkheid wordt nog onderzocht).  

Combiwel kan ondersteunen met een korte training in WordPress/Lorem Ipsum en is beschikbaar voor assistentie. Binnen redelijke grenzen zal Combiwel voorlopig de kosten op zich nemen.

De website: https://www.huizelydia.nl/

Vriendelijke groet, Jowan Rijzinga

Lydia interieur 3 1931